Asociacion Cristiana de Superacion Integral de las Comunidades Rurales

maandag 1 november 2010

Kinderwerk

Zondagschool

Sinds 2001 worden er seminars georganiseerd om zondagscholen te ontwikkelen, waardoor er steeds meer worden geopend. In 12 dorpen wordt nu gewerkt met zondagsscholen of kinderclubs. Kinderleiders worden getraind in 3 tweedaagse seminars waar zij lessen en nieuwe materialen ontvangen voor hun werk. Zij worden ondersteund met alle materiaal dat ze nodig hebben als karton, kleurpotloden, stiften, enz. Alicia Robles, de verantwoordelijke voor deze trainingen, leert ze de verhalen aan en geeft ze ook de werkboeken.


In december wordt het kerstfeest gevierd, waarbij de kinderen actief betrokken zijn met theater en versieringen. Ze krijgen daarvoor kerstbrood en chocola, maar ook kinderboekjes met Bijbelse verhalen voor elk kind. Dit jaar is de hulp voor 9 actieve zondagscholen geweest: 530 volwassenen en 236 kinderen.


Middelbare school beurzen en school supplies

Elk jaar bieden we leerlingen van middelbare scholen in landelijke gebieden een subsidie van €97, -, met als doel ze te stimuleren verder te studeren. De belangrijkste voorwaarde is om een gemiddelde van 7 hebben in het rapport van vorig jaar. Zij moeten ook actief deelnemen aan de activiteiten van de plaatselijke kerk, evenals in de jeugdweekenden. In 2010 werden 18 studenten geholpen met een beurs, vier meer dan vorig jaar. We streven naar de ontwikkeling van jonge mensen voor het belang van hun eigen gemeenschap.


Tevens gaven we een pakket van basismaterialen zoals schriften, pennen, kleurpotloden, enz. voor 257 kinderen. Allen zijn het kinderen van gelovige mensen van de kerken in en rondom Oxamarca en Sucre.
 


Geen opmerkingen: