Asociacion Cristiana de Superacion Integral de las Comunidades Rurales

vrijdag 1 oktober 2010

Werk met jongeren

Jeugdweekenden
Dit jaar zijn er 3 jeugdweekenden geweest in 3 dorpen: Oxamarca, Sucre en Malat; met een totaal van 127 deelnemers tussen 13 en 23 jaar. We zien dat er elk jaar meer deelnemers zijn en dat er jeugdgroepen in verschillende dorpen ontstaan die regelmatig bij elkaar komen. Het thema van dit jaar was: “Terugkeren Nooit, opgeven nimmer”. Het programma vanaf vrijdagavond tot zondagmiddag werd om dit thema heen gebouwd, zowel de preken van de verschillende voorgangers als de spelletjes, de workshops en de liederen. Het is noodzakelijk dat uit deze jeugd nieuwe leiders voortkomen. Wilfredo en Judith organiseren deze weekends, zowel wat betreft het programma als de invulling daarvan.

Jeugdleiderstraining

Vanaf 2001 kwamen de zondagscholen in de dorpen; in 2004 werd het eerste jeugdweekend georganiseerd en eind 2009 kwam de vraag naar ons toe voor materiaal om wekelijks te werken met tieners en jeugd in Oxamarca en Sucre. Om die reden werd er begonnen met de voorbereiding van een training voor jeugdleiders. Dit jaar werden de eerste 2 trainingen georganiseerd in Cajamarca. 6 Dorpen namen er aan deel.


Geen opmerkingen: