Asociacion Cristiana de Superacion Integral de las Comunidades Rurales

zaterdag 1 januari 2011

Leidersscholen

Sinds 2001 hebben we trainingen voor de leiders van de kerken Oxamarca en Sucre en hun buitenposten georganiseerd. We hebben gemerkt dat het niet alleen heel erg nodig is om deze trainingen, die we “scholen” noemen, te organiseren voor theologische vorming voor de leiders van deze kerkjes, maar de scholen zijn ook een ontmoetingsplaats waar ze ervaringen onderling kunnen delen.


We werken in teamverband met de voorganger van Oxamarca en buitenposten, Gilmer Machuca en de voorganger van Sucre en buitenposten, Marciano Vásquez, verder met de presbyters, Hildebrando Machuca, Julio Reyna, Gaudencio Terrones en sinds dit jaar ook Agustín Medina. De broeders presbyters hebben dit jaar verschillende bezoeken gebracht aan de buitenposten van Oxamarca en Sucre. Bovendien bezoeken zij de kerken, die dat vragen om hen te helpen met de problemen die zich voordoen, en die de plaatselijke leider niet zelf kan op lossen. De presbyters kunnen beschikken over 4 paarden, die gesponsord werden door “De Barmhartige Samaritaan”. De reizen gaan over onbegaanbare paden. Gemiddeld zijn ze 60 dagen per jaar onderweg, naast hun dagelijkse werk als landbouwers.

Om verschillende redenen, zoals de afleiding van de zorg voor het vee in de dorpen, hebben we dit jaar gekozen voor algemene conferenties in Cajamarca, waar alle leiders konden komen. We konden gebruik maken van de ruimtes in de kerk waar wij lid van zijn. De conferenties duurden 3 dagen, vanaf maandagnamiddag tot donderdagmiddag. Hoewel er minder broeders kwamen in de tweede en derde conferentie hebben we een enthousiaste deelname aan het programma waargenomen. Bij de eerste conferentie in mei kwamen 37 deelnemers uit 16 verschillende dorpen; in juli waren er 29 opgaven uit 14 dorpen en in september 19 deelnemers uit 11 dorpen.

Voor het programma van de conferentie kozen we thema’s die door de leiders waren aangegeven als belangrijk voor hen. De thema´s waren o.a. leiderschap en volwassenheid, sektes, pastorale zorg, maar ook hermeneutica en homiletiek. Hiervoor werden voorgangers van andere kerken in Cajamarca uitgenodigd naast de lessen van Ger en Wilfredo. Naast de lessen waren er ook workshops, waar de leiders vragen over de thema’s moesten uitwerken met behulp van concordantie, woordenboek en Bijbelcommentaren. Daarna moesten ze een presentatie geven van de resultaten van hun onderzoek. Het wekte bij hen interesse om een bibliotheek te hebben in hun kerk en sommigen hebben dat als Project gepresenteerd, zodat ze die boeken voor speciale prijzen konden aanschaffen.

Elke 2 maanden worden 200 dagboekjes verspreid onder de families, die het gebruiken. Zo wordt dagelijks Bijbellezen gestimuleerd. Na het gebruik van het dagboekje dient het vaak als materiaal voor een prediking of als evangelisatiemateriaal.

Geen opmerkingen: